SULF – How to become supervisor and mentor

SULF:s doktorandsektion har nyligen givit ut en skrift om att bli handledd och handleda. Finns att läsa här (svensk och engelsk version):

SULF doctoral student section has recently published a booklet on to become supervisor and mentor. Available here (Swedish and English version):

http://www.sulf.se/Press-opinion/SULFs-skriftserie/Ovriga-rapporter-och-skrifter/SDF-Om-att-bli-handledd-och-handleda/