DOMFIL has representatives in various boards to ensure that we are involved and kept up-to-date on important matters that affects PhD-students. A short description of the organisation of LiU and the function of the different boards can be found in this document: Organisation LiU (in Swedish).

Here is some more information about the committees we are looking to fill (information is in Swedish and English):

Anställningsnämnden – denna nämnd är ansvarig för nyanställningar inom hela fakulteten, som representant är du med och bestämmer kring de som ska anställas vid universitetet
This committee is responsible for all employments to the Medical faculty, as a representative you are involved in the decision on whom to hire.

Fakultetsstyrelsen – behandlar ärenden, t.ex. fördelning av medel och vision, för hela Medicinska fakulteten. Doktorandrepresentanten ser till att doktoranders intressen också tas hänsyn till och rapporterar viktiga beslut till Educational supervisor.
Discusses matters, such as budget and vision, important for the whole Medical faculty. As a PhD representative you are responsible to voice the opinions of the PhD students at the faculty and to report important decisions made in the board back to DOMFIL.

Forsknings- och forskarutbildningsnämnd – denna nämnd tar beslut kring forskning och forskarutbildningen, som representant kommer man med feedback på hur vi kan förbättra forskarutbildningen och rapporterar tillbaka viktiga beslut till Educational supervisor.
This committee is responsible for questions concerning research and the PhD program. As a representative you will voice the opinions of the PhD students at the faculty and to report important decisions made in the board back to DOMFIL.

Institutionsstyrelse BKV– behandlar ärenden, t.ex. fördelning av medel, för respektive institut. Doktorandrepresentanten ser till att doktoranders åsikter speglas i besluten och rapporterar tillbaka viktiga beslut till Educational supervisor.
The institution board is responsible for questions concerning the department, for example the distribution of funds. As a representative you will voice the opinions of the PhD students at the faculty and to report important decisions made in the board back to DOMFIL.

Institutionsstyrelse HMV– behandlar ärenden, t.ex. fördelning av medel, för respektive institut. Doktorandrepresentanten ser till att doktoranders åsikter speglas i besluten och rapporterar tillbaka viktiga beslut till Educational supervisor
The institution board is responsible for questions concerning the department, for example the distribution of funds. As a representative you will voice the opinions of the PhD students at the faculty and to report important decisions made in the board back to DOMFIL.

Antagningskommitté för doktorander IKE – antagningskommittén behöver en doktorandrepresentant som ger feedback på projekten som framställs i detta forum, t.ex. om de är realistiska, för att värna om den nya doktoranden.
The admissions board for IKE needs PhD students to represent the new PhD students and to value their presented projects, if it is reasonable for him or her to do this project, or if he or her will work themselves to death.

Centrum för biomedicinska resurser (CBR) – detta är ett forum för beslut kring försöksdjursforskning och –lokaler, som representant behöver man vara aktiv inom forskning med försöksdjur. Doktorandrepresentanten ser till att doktoranders åsikter speglas i besluten och rapporterar tillbaka viktiga beslut till Educational supervisor.


Current representatives:

University Level – Universitetsnivå

University board – Universitetsstyrelsen:
Fredrik Lindeberg (representative for all LiU PhD-students)

Postgraduate forum – Forum för forskarutbildning
Anna Nilsson
Central hiring committee – Centrala anställningsnämnden/
Filled by Consensus

Faculty Level – Fakultetsnivå

Anställningsnämnd/docentur -> 1 vacant

Anställningsnämnd/anställningar, rekryteringar

Colm Nestor

Faculty board of faculty of Medicine – Fakultetsstyrelsen för Medicinska Fakulteten (FSM)
Tove Törnqvist

Research and studies board – Forsknings- och Forskarutbildningsnämnden (FUN):
Sandra Lilja
Riccardo Barchiesi
1 vacant

The employment board – Employment and recruitment:
Samuel Schäfer
1 vacant

The employment board – Promotions:
2 vacant

BKV
BKV board:
Andrea Molinas
Johanna Hengen

Admissions committee for PhD’s BKV – Antagningskommitté för doktorander IKE:
Veronica Lizano Fallas
Damon Frampton
2 vacant

KEF, Core facility
1 vacant

HMV
HMV board:
Magnus Ziegler
1 vacant

Admissions committee for PhD HMV/ Antagningskommitté för doktorander HMV:
Thérèse Eriksson
Tove Törnqvist
Hanna Alleman
Martina Lundqvist
Moa Yngve
Sara Pettersson
Elin Karlsson

Centrum för biomedicinska resurser (CBR)
Damon Frampton

Styrelsen for barnafrid – Doktorandplats
1 vacant

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)
Ann-Sofi Björkman

Quality commitee
1 vacant

LUST-DK
DOMFIL Board